Disclaimer

De website van Sani Supply dient uitsluitend ter informatie.

Ondanks het feit dat Sani Supply veel zorg besteedt aan de samenstelling van deze website, kan Sani Supply niet garant staan voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dit geldt ook voor ander websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Sani Supply behoudt zich te allen tijde het recht de informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Sani Supply kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Verantwoordelijkheid

Sani Supply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van degene die inlogt op de website van Sani Supply of anderszins gebruik maakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Privacy

Alle gegevens die door Sani Supply worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden. Sani Supply registreert persoonsgegevens, om op maat informatie te kunnen leveren.

Vragen

Neem contact op met ons als je vragen hebt met betrekking tot onze disclaimer of privacybeleid.